Identiteiten

De belangrijkste bron voor onze kennis over de 17de-eeuwse Afro-Amsterdammers zijn archiefstukken. De huwelijken werden ingeschreven bij de gemeente. De kinderen werden gedoopt in het huis Moyses, de latere Moses en Aäronkerk. Dat was een katholieke huiskerk in de Jodenbreestraat. De meeste Afro-Amsterdamse huwelijken in Amsterdam vonden plaats tussen 1656 en 1661.

Meer dan dit is er niet bekend. Het is aan jou om een identiteit te maken bij een naam uit de lijst.

Als je op een naam klikt verschijnt het archiefstuk van die persoon.

De archiefstukken zijn afkomstig van het Stadsarchief Amsterdam. Het Stadsarchief Amsterdam biedt onderdak aan 50 kilometer archieven, een historische-topografische collectie met miljoenen kaarten, tekeningen en prenten, een bibliotheek en geluids-, film- en fotoarchieven. Voor meer informatie over archiefstukken en het gebruik daarvan kun je hun site bezoeken.