Rembrandts buren

Online lesprogramma voor het VO en het MBO

Rembrandt woonde in de Jodenbreestraat in Amsterdam. Al in de 17de eeuw was dat een hele diverse buurt. Er woonden kunstenaars (vaak van Vlaamse afkomst), Joodse immigranten en zwarte mensen met een Afrikaanse herkomst. In Rembrandts kunstwerken komen geregeld zwarte mensen voor. Zouden zijn buurtgenoten model hebben gestaan? En wie waren dan die buurtgenoten? In dit educatieve programma leer je ze kennen.

‘Zwarte mensen in de 17de eeuw: van sommigen hebben we afbeeldingen maar geen namen, van anderen hebben we namen maar geen afbeeldingen.’ Stephanie Archangel (gastconservator van de tentoonstelling HIER. Zwart in Rembrandts tijd)

Deze uitspraak is de kern van dit educatieve programma. We kennen de namen van Rembrandts zwarte buren dankzij de archieven van de stad. Maar we weten verder nauwelijks iets over ze. Hun identiteit blijft een raadsel. Toch willen we graag meer over ze weten. 

Detail van de kaart van Amsterdam door Balthasar Florisz Berckenrode, 1625.

Op de kaart is aangegeven waar zwarte mensen in de directe omgeving van de Jodenbreestraat woonden.

1. Huiszittenhuis en turfpakhuizen
2. Leprozenhuis
3. Sint Antoniespoort
4. Pauwegang
5. Vlooienburg
6. Huis Moyses
7. Huis van Rembrandt
8. Ververstraat

OPDRACHT

Het Rembrandthuis daagt je uit bij de (bekende) naam de (onbekende) identiteit te bedenken. Gebruik daarbij de informatie uit het onderdeel Context. Het eindresultaat kan uiteenlopend zijn: maak een foto, een rap, een tekening, een blog, een kort filmpje of vlog. Leer Rembrandts zwarte buren kennen, hun rol in de samenleving én in de kunst.

De top 3

Bastiaan van Angola

een eerste proefje
Inzending:
Gemaakt door:
test
Niveau:
HAVO
Klas:
3