WIC

In 1621 werd de West-Indische Compagnie (WIC) opgericht, naar aanleiding van het grote succes van de VOC. De WIC was een stuk kleiner en richtte zich op de handel en scheepvaart in Afrika, Noord- en Zuid-Amerika (zoals Suriname). Zij handelden vooral in cacaobonen en (riet)suiker. Het werk op de suikerplantages werd gedaan door tot slaafgemaakte mensen uit Afrika. Een goedkope manier om suiker te produceren en veel winst te maken.

Zowel de VOC als WIC handhaafde met harde hand de macht en probeerden concurrenten buiten de deur te houden. De tot slaaf gemaakte mensen dienden als werkkracht in werkplaatsen of waren huisbediende.

WIC logo