Republiek

Nederland is nu een koninkrijk, maar dat is niet altijd zo geweest. Vanaf 1588 is Nederland ruim twee eeuwen lang een republiek geweest: de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Heel ongewoon in die tijd. 

In de 16de eeuw hoorden Nederland en België nog bij elkaar, de Noordelijke en de Zuidelijke Nederlanden. Maar eind 16de eeuw scheidden hun wegen. De Noordelijke Nederlanden vormden een Republiek, met Willem van Oranje als stadhouder. Maar in feite lag de macht bij de Staten Generaal, waarin de provincies waren vertegenwoordigd.

Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, Caspar Specht, 1726-1750, Rijksmuseum Amsterdam.