Amsterdam

Amsterdam was in de 17de eeuw een wereldstad. De economie bloeide, handelaren verdienden veel geld en de schilderkunst stond op een hoog niveau. De stad had een gunstige ligging voor de scheepvaart, aan het IJ en vlakbij de Zuiderzee.

Rond het jaar 1600 woonden ongeveer 60.000 mensen in Amsterdam. Vijftig jaar later waren dat er 140.000 en in 1700 maar liefst 200.000. In 100 jaar is het inwonertal dus meer dan verdriedubbeld.

Amstelredam, 1609, SAA.